”Minäkin muutan vaapukkataloon, kun tarpeeksi suuren löydän!”

Vattumadon talo ry on 21.9.2011 Marjatta Kurenniemen lasten suostumuksella perustettu sanataiteen, musiikin, sirkuksen, tanssin, teatterin, median, muotoilun ja valosuunnittelun ammattilaisista ja taidekasvattajista koostuva lastenkulttuuritoimija, joka ei pyri rakentamaan itselleen seiniä, vaan etsii aktiivisesti tiloja ja pihoja, joissa kaivattaisiin yhteisöllisiä taide-elämyksiä.

Korkeaa ja matalaa ennakkoluulottomasti yhdistellen Vattumadon talo pyrkii esityksillään ja tapahtumillaan edistämään ja kehittämään 0-6-vuotiaiden lasten sanataiteen tekemistä ja kokemista, kannustamaan ja tukemaan lasten ja heidän perheidensä omaehtoista toimintaa sanataiteen ja muun kulttuurin parissa sekä uudistamaan ja syventämään kansalaisten käsitystä alle kouluikäisille suunnatusta kulttuuritarjonnasta ja taidekasvatuksesta.

Vattumadon talo

En tiedä mitään sievempää
kuin vattumadon talo.
Punaiset seinät siinä on
ja katto, ja punainen valo

punaisen ikkunaruudun takaa
punaiseen kamariin paistaa.
Vattumato sohvalla istuu
ja punaista puuroa maistaa.

Kukapa voisi kuvitella
herkkuja ruokapöydän!
– Minäkin muutan vaapukkataloon,
kun tarpeeksi suuren löydän!

Marjatta Kurenniemi